Privacyverklaring voor TM Online

In deze Privacyverklaring wordt uiteen gezet welke persoonsgegevens TM Online verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

  1. Welke gegevens worden in het klantenbestand van TM Online verwerkt?

Wij verwerken op verschillende momenten persoons- en bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, whitepaper of ander (kennis)document, surft op onze website en/of een product of dienst bij ons bestelt. Wij kunnen daarbij de volgende gegevens verwerken:

–  naam, adres, e-mailadres en/of telefoonnummer

–  zoek-, surf en clickgedrag

  1. Doel van de verwerking van de gegevens 

Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. a)    Algemeen klantencontact

De gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor (i) het verstrekken van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie, (ii) contact inzake de uitvoering van de tussen u en TM Online tot stand gekomen overeenkomst en (iii) vragen en/of klachten.

  1. b)     Anoniem statistisch onderzoek

Wij gebruiken het zoek-, surf- en klikgedrag  en de (anonieme) gegevens uit het klantenbestand om anoniem statistisch onderzoek te doen naar algemene trends in bijvoorbeeld aankoopgedrag. Het gaat hier alleen om anonieme gegevens die niet te herleiden zijn tot de individuele klant. Op basis van deze onderzoeken kunnen wij onze dienstverlening en website verbeteren.

  1. c)    Analyse surf-, zoek- en clickgedrag en persoonlijke aanbiedingen

Met behulp van cookies wordt uw surf-, zoek- en clickgedrag opgeslagen. Deze gegevens kunnen wij (via digital fingerprint of een ander identificatiemiddel) koppelen aan uw gegevens in ons klantenbestand (uitsluitend indien en voor deze gegevens bij ons bekend zijn). Aan de hand van voorgaande informatie kunnen wij vervolgens (persoonlijke) aanbiedingen voor u samenstellen en aan u tonen.

  1. d)    E-mail marketing

Indien u daar mee akkoord bent gegaan gebruiken wij uw emailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische berichten over onze producten en diensten.

  1. Opnemen van telefoongesprekken

In het geval van een telefonische verkoop neemt TM  Online telefoongesprekken op, tenzij u tijdens het gesprek daartegen bezwaar heeft gemaakt. De opname wordt gebruikt om de afspraken tussen u en TM Online te verifiëren. De opname kan bovendien worden gebruikt voor evaluatie- en trainingsdoeleinden, bijvoorbeeld om na te gaan of u op een correcte wijze te woord bent gestaan. Indien u het niet eens bent met TM Online’ s interpretatie van de inhoud van het telefoongesprek, kunnen wij u de mogelijkheid bieden om de opname te beluisteren of u een transcript daarvan te verstrekken. Wij behouden ons het recht voor om de kosten daarvan bij u in rekening te brengen.

  1. Beveiligingsmaatregelen

Tm Online heeft passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoons- en bedrijfsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen

U kunt altijd inzage krijgen in uw persoonsgegevens en zo nodig kunt u deze laten verwijderen of wijzigen. Hiertoe en voor al uw andere vragen over deze privacy verklaring kunt u contact opnemen via: info@tm-online.be

Uw persoonsgegevens worden door TM Online niet langer bewaard dan nodig is en wettelijk is toegestaan.

  1. Deze Privacyverklaring

TM Online kan deze privacy verklaring aanpassen. Wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken.

Antwerpen, 14 juni 2016

 

 

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT